Silversmedjan i Salsåker, silversmed Sigbritt Mann
Sigbritt Mann Silversmeden mitt i världsarvet Höga Kusten