En dag på vårvintern 2011 fick silversmed Sigbritt Mann en förfrågan om att lämna in skissförslag på en helt ny nattvardsservis till Multrå kyrka utanför Sollefteå.

Andra silversmeder skulle också tillfrågas. Inga begränsningar fanns vad gällde form-givningen, det bästa förslaget skulle få uppdraget. I juni samma år beslutades att beställningen skulle gå till Sigbritt. Det ansågs att förslaget var vackert och annorlunda och att det passade i denna ljusa landsortskyrka. Servisen invigdes med mässa och nattvard den 6:e maj 2012.

 

Alla arbetsmoment utfördes för hand av Sigbritt i hennes smedja i Salsåker.

 

Arbetsprocessen med nattvardsservisen

Silversmed Sigbritt Mann Meanders backe Salsåker 87030 Nordingrå HÖGA KUSTEN 070 684 08 83 info@sigbrittmann.se www.sigbrittmann.se

Copyright 2012 © All Rights Reserved